عکس نوشته غمگین خدا منو بکش

 

 

خدا جون صدامو میشنوی من و بکش راحتم کن ؟؟؟!!چرا جواب نمیدی خداااااا؟؟ من و بکش ببببببکککشش

 

الان که دارم این پستو میزارم اذان صبح گفته شده میخام دعامو بگم به خدا ...خدایا ترو به جون عزیزت قسمت میدم جونمو بگیر راحتم کن ....الان دارم گریه میکنم خدایا خسته شدم ازبس که تو دلم غم دارم غمی که شاید از تنهایی هام باشه خدایا تروقران نجاتم بده از این ناراحتی ها یا منو بکش زودتر ....حالم بده خیلی کاش یکیو داشتم کنارم بود و باهاش حرف میزدم ...این توقع زیادی که دارم من ....