معرفی اسم پسر که آخرش ا _الف) باشد را در این بخش از سایت شاهد هستید از دوستان خواهشمندیم اسامی پسرونه و باکلاس و جدیدی را که سراغ دارند اخرش ا باشه را در همین مطلب به سایر دوستان معرفی نمایند

پیشنهاد اسامی پسرانه که اخرش ا باشه:رایکا-ارشیا-ارشا-برنا-بردیا-دارا-سورنا-نیاسا-

 معما ... ؟؟؟ پسری از دختری پرسید : اسمت چیست؟ دختر گفت : دوسال وشش ماه...! بعد دخترازپسر پرسید اسم تو چیست؟ پسر گفت : دو حرف ازشکر و سه حرف ازنبات...! اسم آن دختر و پسر را بگوئید ؟؟؟