تصویرهای نوشته دار بسیار زیبای آموزنده، تصاویر و تکست های فاز سنگین با موضوع ناآگاه بودن واسه متن پروفایل، دانلود جمله عکسهای خاص و بامعنی، بهترین یادداشت های تصویری نکته دار و متنهای قشنگ با عنوان نداشتن آگاهی برای پروفایل، جملات تصویری و استیکرهای به روز راجع به آدمهای ناآگاه، طراحی شده طبق خواسته های شما عزیزان.


مقایسه کردن خود با دیگران از ناآگاهی نشأت می گیرد. زمانی که خود را با دیگران مقایسه می کنیم اکثراً دو حالت اتفاق می افتد: یا نداشته های خودمان را با داشته های دیگران مقایسه می کنیم که در این حالت احساس خودکم بینی در ما بوجود می آید. و یا داشته های خودمان را با نداشته های دیگران مقایسه می کنیم که در این حالت احساس خود بزرگ بینی در ما ایجاد می شود و در هر دو حالت ما در سطح پایینی از آگاهی قرار می گیریم.

**************

هر چه به افراد و اشیا وابستگی کمتری داشته باشی در سفر زندگی با موانع کمتری روبرو خواهی شد... مستعمره ی سرزمین وجودت را که توسط ناآگاهی ها به یغما رفته باز پس بگیر...

**************

چیزی که مردم جهان سوم باید نجات دهند، وطن‌شان نیست، بلکه ابتدا باید خود را نجات دهند، زیرا بیشتر آنها در اعماق نـاآگـاهی، توهم دانایی دارند!

**************

گفتم از عشق بگو! گفت که حالت خوب است؟! بس کن از عشق نگو! فتنه ی شهرآشوب است! گفتم انصاف تو را شُکر! چرا بی رحمی؟! گفت: عاشق همه جا عنصرِ نامطلوب است! گفتم آخر تو چه از عشق خبر داری؟ ها؟! عاشقی شیوه ی رندانِ "اَبَر ایّوب" است! آسمان، بار امانت ... تو که ناآگاهی! قرعه ی فال به نامِ دلِ من مکتوب است! بغض آمد، نمِ اشکی وُ سپس افشا کرد: تا ابد، قلب من از رفتنِ او معیوب است!

**************

گاهی از اوقات اطرافیان ما از روی ناآگاهی یا ضعفهای طبیعی ما را اذیت میکنند تا امتحانات الهی شکل بگیرند و ما رشد کنیم.نباید آنها را علت اصلی مشکلات خود قلمداد کنیم و کینه ی آنها را به دل بگیریم.به اصلاح اطرافیان تا حدی که میتوانیم بپردازیم ولی آنها را به طور جدی مقصر ندانیم...

(استاد پناهیان)

**************

خداوندا! مرا در آنچه تو را از من خشنود می سازد و یاد مرا در میان مردمان نیک می گرداند، کامیاب نما. بار الهی! آگاهی ام باش! خدایا! مرا از شر ناآگاهی ها نجات ده! خدایا! چراغ ایمان را در دلم روشن کن! مگر تو نمی گفتی: مثَل تو مثَل نور است در دل مؤمن؟! نور حضور را به من غایب عطا کن! الهی! مرا در شمار کسانی قرار ده که چون نیکی می کنند شاد می شوند و چون بدی می کنند آمرزش می خواهند.

آمین مهربانم

**************

من از شبهای تاریک بدون ماه میترسم

نه ازشیر و پلنگ، از اینهمه روباه میترسم

مرا از جنگ رو در روی در میدان هراسی نیست

ولی از آن بظاهر دوستانِ آب زیر کاه میترسم

من از صد دشمن دانای لامذهب ندارم باک

ولی از زاهد بی عقل ناآگاه میترسم

اگرچه راه دشوار است و مقصد ناپدید اما

نه از سختی راه، از سستی همراه میترسم

مرا تهدیدها وخشم و غیض ظالمان هرگز نترساند

من از نفرین یک مظلوم،از یک آه میترسم

نمیترسم ز درگاه خدای مهربان اما

ز برخی از به ظاهر مومنان گِرد این درگاه میترسم