بهترین عکس ها و متن جالب، تصاویر تکست دار بامعنی، جملات تصویری خاص با نکته های خواندنی با موضوع بترس، طراحی عکسهای تیکه دار و تصویرهای نوشته دار با طعنه های سنگین، جمله عکسای به روز بی نظیر راجع به بترس از آنکه ... مخصوص متن پروفایل، استاتوس های غمگین با عنوان بترس از کسی که... واسه پروفایل تهیه شده طبق خواسته های شما.


بترس از آن که در دنیا ندارد جُز خدا یاری

که نابودت کند آهش، اگر قلبی به درد آری...

(پروانه حسینی)


*********************


از سکوتم بترس... وقتی که سکوت می کنم لابد درد و دل هایم را برده ام پیش خدا...

*********************

بترس از او که سکوت کرد وقتی دلش را شکستی اوتمام حرفهایش راجای تو به خدا زد...و خدا خوب گوش میکند و خوبتر یادش میماند خواهد رسید روزی که خدا تمام حرفهای او راسرت فریاد خواهد کشید... و تو آنروز درک خواهی کرد چرا میگویند: دنیا دار مکافات است!...

*********************

بتــــــــــــرس از سکــــــــــــوت کسی که گلایه هایش را به جای تو نزد خدا میبرد، روزی میــــــرســــد کــــه خــــــــــــدا صـــــدای ایــن سکــــــــوت را چنــــان به رخــــت می کــــشد... کـــه کــــــــــــر شـــوی!! فَـــرامـــوش مـــیـــکُـــنَـــم خُـــدایـــی را کِـــه بِـــبَـــخْـــشَـــد تـــو را...

*********************

نعره هیچ شیری خانه ی چوبی را خراب نمیکند از سکوت موریانه بترس

*********************

از کسانی که همه چیز رامحاسبه می کنند بترس و هرگز قلبت را در اختیار آنها نگذار، آنها حساب عشقی که نثار تو می کنند را نیز دارند و روزی آن را با تو تسویه می کنند....

(آنا گاوالدا)

*********************

بترس از گناه در حضور شاهد؛ آن هم شاهدی که فردا خودش قاضی است!

*********************

از دشمنی نترس چون آشکارا حمله میکنه... از دوستی بترس ک فریبکارانه تو رو در آغوش میکشه

*********************

نقطه ای بیش نیست فرق رحیم و رجیم از نقطه ای بترس که شیطانیت می کند.

*********************

از آدمی که همه دوسش دارن بترس! هیچ آدمی نمیتونه همه رو از خودش راضی نگه داره مگه اینکه یه خصلت کثیفو تو خودش پرورش بده، اونم دوروییه!

*********************

وقتی به اعتماد کسی تجاوز کردی بدان که فرزندی در راه دارد به نام انتقام... بترس از روز زایمانش...

*********************

همیشه مغرورِ من گاهی بترس: از خراش های ریزی که از طعنه مان روحمان برمی دارد و حرمت هایی که می شکنیم و کینه هایی که متولد می کنیم... گاهی بترس از آن زخمی که عفونت خواهد کرد...

برای دیدن استیکرهای تلگرامی و یا تصاویر بیشتر از لینک های پایین استفاده نمایید.

استیکر