همراه باشید با عکس نوشته خدا یا مواظب عشقم باش

 

عکس نوشته خدا مواظب عشقم باش

 

.گاهی وقت خداحافظی ازکسی,..
خواسته یاناخواسته می گوییم:
"مواظب خودت باش"
مواظب خودت باش یعنی فکرم پیش توست !
مواظب خودت باش یعنی برام مهمی!
مواظب خودت باش یعنی دوستت دارم!
مواظب خودت باش یعنی به خدا می سپارمت!
مواظب خودت باش یعنی ازالان دلم واست تنگ شده!
واقعا مواظب خودت باش ....