سأفاجئ زوجی ببیانات عید میلاد سعید، التی هی جدیدة وجمیلة فی عام 2017، وجعله سعیدا، ویمکنک مشاهدة الصور والمحتوى الرومانسی لتهنئة زوجی على هذا الموقع.

 کـل ما فینی یهنّی یا عسى عامک سعید دایم و تعیـش یا صدر المحبّة و الغرام یوم میلادک حبیبی یوم میلادی أکید حیث لنه عرق قلبک فی ضمیری استقام لو تبی منی حیاتی یا محبّی ما أحـیـد عنک لا ما أردّ عمری لو غدى بک مُستهام اطلب الله فی زمانی یأخذ أیامی ویزید فی زمانک عمر ثانی کل حول وکل عام